Statuten

Statuten van de vereniging zijn opgesteld in 2017 en opvraagbaar via de secretaris (info@knapper-competitie.nl )