Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT Knapper-competitie

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten is door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging het navolgende ‘Wedstrijdreglement’ vastgesteld.

1.1         Regels wedstrijden

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het wedstrijdreglement van de Nevobo, mits de scheidsrechter vooraf aangeeft welke aanvullende regels men hanteert in de betreffende zaal.

1.2      Afwijkende regels.

 1. Een wedstrijd bestaat uit 3 sets.
 2. Er worden twee time-outs per set toegestaan.
 3. De scheidsrechter van de thuisspelende ploeg geeft voor het begin van de wedstrijd aan welke aanvullende regels er in de wedstrijdzaal van toepassing zijn.
 4. In de Mix poule wordt er gespeeld met nethoogte 2,35 m, tenzij er 2 heren teams tegen elkaar spelen. Dan wordt er op heren hoogte gespeeld, dit is 2,43 m.

1.3       spelen wedstrijden

 1. Alle wedstrijden moeten op de vastgestelde datum en tijd worden gespeeld.
 2. Afwijking kan alleen in onderling overleg tussen de betreffende teams en afstemming met het wedstrijdsecretariaat.

1.4        Kampioenschap en degradatie

 1. Kampioen in een klasse is het team met de meeste winstpunten.
 2. Degradant in een klasse is het team met de  minste winstpunten.
 3. In principe promoveren de kampioenen, met uitzondering van de kampioenen van de eerste(hoogste) klassen.
 4. In principe degraderen de laagst geëindigde teams een klasse, met uitzondering van het laagst geëindigde team in de laagste klasse.
 5. Eindigen twee of meer teams gelijk dan wordt het kampioenschap of de degradatie beslist door het spelen van een onderlinge wedstrijd. Dit in overleg met het wedstrijdsecretariaat.
 6. Het bestuur kan besluiten om meerdere teams te laten promoveren of degraderen omwille van een goede competitieopzet. Daarbij kan het bij uitzondering mogelijk zijn dat een team enkele klassen overslaat.
 7. Uiteindelijk beslist het bestuur voor aanvang van het nieuwe seizoen over de definitieve klassering.

1.5         Verplichtingen thuis spelende team

Het thuisspelende team zorgt voor de beschikbaarheid van een speelruimte, ballen, scheidsrechter en teller en is verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslag.

1.6         Algemene bepalingen ten aanzien van deelname en inval.

 1. Alleen van belang voor die verenigingen, die bij de dames en/of heren met twee of meer teams uitkomen in de Knapper-competitie.
 2. Een speler uit een lager team mag in een hoger team uitkomen. Dit met instemming vooraf van de tegenstander.
 3. Het is niet toegestaan om een speler uit een hoger team in te laten vallen bij een lager team.
 4. Een team, dat de invaller bepalingen overtreedt, heeft de bewuste wedstrijd(en) reglementair met 3-0 verloren.
 5. Het is niet toegestaan dat een NeVoBo speler deelneemt aan de Knapper-competitie. Wordt dit achteraf geconstateerd, dan heeft het betreffende team met 3-0 verloren.
 6. Een team dat ingeschreven staat in de competitie bestaat tenminste uit 6 spelers.

1.7         Niet opkomen en spelonderbrekingen

 1. Een team verliest met 3-0 bij niet opkomen of het tussentijds beëindigen van een wedstrijd, behoudens duidelijk aan te tonen overmacht.
 2. Het Dagelijks Bestuur beslist of er sprake is geweest van overmacht.

1.8         Tussentijdse deelname

Tijdens de competitie kunnen door het bestuur nieuwe teams worden toegelaten, buiten competitie, indien dit naar het oordeel van het wedstrijdsecretariaat zinvol en mogelijk is

1.9         Voor het nieuwe seizoen: Indeling van de competitie.

 1. Voor 1 juli moet het wedstrijdsecretariaat wijzigingen hebben ontvangen voor het nieuwe seizoen betreffende speelzaal, speeldag en speeltijd per team.
 2. Afwijkende tijden van het competitieschema zijn alleen mogelijk met inachtneming van artikel 1.3 lid 2.
 3. Wanneer niet tijdig de speelzaal, speelavond of tijd bekend is van een team bepaalt het wedstrijdsecretariaat op welke data zij spelen. Het team is dan zelf verantwoordelijk voor het alsnog plannen van de wedstrijden met inachtneming van artikel 1.3 lid 2.


Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 11 januari 2018 te Hoogeveen

Secretaris,                                Voorzitter,
Murko Greidanus                     Gerrit Soldaat