Ledenvergadering 2023 (ALV)

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Knapper Competitie

Bij deze nodigen wij je als bestuur van harte uit om aanwezig te zijn bij de ALV van onze vereniging.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: donderdag 5 januari 2023

Plaats: Verenigingsgebouw Saluwaku, Zuidwoldigerweg 7, Hoogeveen

Tijd: vanaf 19.30 uur

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda:

1.      Welkom

2.      Terugblik en mededelingen

3.      Financieel verslag: Kascontrole is uitgevoerd door Gert van Duren (aftredend) en Henk Jan van Dalen. Wij zoeken 1 nieuw lid voor de kascontrole.

4.      Jaarverslag bestuur

5.  Bestuursverkiezing

-aftredend en herkiesbaar: Murko Greidanus (secretaris)

-aftredend en herkiesbaar: Freddy Piel (lid)

6. Rondvraag

7. Sluiting