Ledenvergadering 04-01-2024 (ALV)

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Knapper Competitie

Bij deze nodigen wij je als bestuur van harte uit om aanwezig te zijn bij de ALV van onze vereniging.

Mocht je je willen aanmelden voor de kascontrolecommissie of het bestuur, neem dan contact op met het bestuur: info@knapper-competitie.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: donderdag 4 januari 2023

Plaats: Verenigingsgebouw Saluwaku, Zuidwoldigerweg 7, Hoogeveen

Tijd: vanaf 19.30 uur

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda:

1.   Welkom

2.  Terugblik competitieverloop

3.  Financieel verslag: Kascontrole is uitgevoerd door Henk Jan van Dalen (aftredend) en Barbara Wolf (VCZ). Wij zoeken 1 nieuw lid voor de kascontrole.

4.  Jaarverslag bestuur

5.  Bestuursverkiezing

-aftredend en herkiesbaar: Jan Benjamins (penningmeester)

-aftredend en herkiesbaar: Gerrit Soldaat (voorzitter)

6. AVG/beschikbaar stellen persoonlijke gegevens (telefoonnummers)

7. Rondvraag

8. Sluiting